Obowiązki pracodawcy: o czym nie zapomnieć?

Po rozpoczęciu pracy przez pracowników czeka Cię obsługa listy płac i regularne kontakty z urzędami. Inne formalności wiążą się z odejściem pracowników z firmy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, o czym należy pomyśleć.

Co zrobić przed rozpoczęciem działalności?

Jako nowy pracodawca nie obejdzie się bez rejestracji w urzędzie skarbowym, kasie chorych i powiatowej administracji ubezpieczeń społecznych (OSSZ). Start każdego pracownika zgłosisz również do kas chorych i OSSZ - zawsze w ciągu 8 dni od zdarzenia.

Każdy pracodawca w Republice Czeskiej jest również zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy w Kooperativa. Z nowym pracownikiem przed rozpoczęciem pracy należy również umówić się na umowę o pracę, szkolenie BHP oraz obowiązkowe badania lekarskie.

Interesują Cię szczegóły? Temat ten omawiamy szerzej w naszym artykule o obowiązkach pracodawcy przed rozpoczęciem pracy przez pracowników.

Obowiązki w trakcie trwania stosunku pracy

Do głównych konieczności, z którymi musisz się zmierzyć jako pracodawca, należą regularne potrącenia z wynagrodzenia brutto pracownika. Nie unikniesz jednak także innych zadań administracyjnych.

OSSZ

Istotnym obowiązkiem w trakcie trwania stosunku pracy jest regularne potrącanie składek ubezpieczeniowych z wynagrodzenia brutto pracownika. Kwotę tę wraz ze składkami ubezpieczeniowymi, które odprowadzasz w imieniu pracownika, przesyłasz następnie na konto właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Składki ubezpieczeniowe są zawsze płatne do 20 dnia następnego miesiąca (np. składki ubezpieczeniowe za styczeń płacisz do 20 lutego). W tym samym terminie musisz również złożyć w ZUS wypełnione "Oświadczenie o składkach ubezpieczeniowych".

Jeśli twój pracownik jest niezdolny do pracy dłużej niż 14 dni w ciągu roku, wypełniasz formularz "Załącznik do wniosku o przyznanie świadczeń", a następnie składasz go w ZUS.

Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego (do 30 maja następnego roku) musisz następnie złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych "Arkusz ewidencji rent i emerytur" dla każdego pracownika. Jeden egzemplarz otrzymuje również Państwa pracownik.

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia społecznego, również składki na ubezpieczenie zdrowotne potrącane są co miesiąc z wynagrodzenia brutto pracownika. Potrąconą kwotę wraz ze składką pracodawcy wpłacają Państwo następnie do odpowiedniej kasy chorych.

Ponadto co miesiąc wysyłacie Państwo "Zestawienie wpłat składek pracodawcy" dowszystkich ubezpieczycieli swoich pracowników. Termin ten upływa ponownie 20 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Ponadto, jeśli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, musisz dostarczyć ubezpieczycielowi kopię protokołu powypadkowego nie później niż 5 dnia następnego miesiąca.

Urząd Skarbowy

Jako pracodawca, co miesiąc potrącasz z wynagrodzenia brutto pracownika zaliczkę na podatek dochodowy (czyli podatek u źródła), która jest odprowadzana do urzędu skarbowego.

Najpóźniej2 miesiące po zakończeniu roku kalendarzowego (do 20 marca w przypadku składania elektronicznego) składasz następnie w urzędzie skarbowym deklarację o podatku od zatrudnienia i ewentualnie deklarację o podatku u źródła według specjalnej stawki podatku dochodowego.

Po zakończeniu zatrudnienia

Niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy przez pracownika (czyli np. po upływie okresu wypowiedzenia) należy wydać mu obowiązkowe dokumenty oraz zakończyć całą sprawę również z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych.

OSSZ

Nie później niż 8 dni po zakończeniu stosunku pracy musisz wyrejestrować pracownika z ZUS na tym samym formularzu, który wykorzystałeś podczas rejestracji. W nagłówku dokumentu wybierzesz jednak rodzaj czynności "zawiadomienie o rozwiązaniu stosunku pracy". Ponadto nie zapomnij złożyć w ZUS arkusza ewidencyjnego ubezpieczenia emerytalnego w ciągu 30 dni od odejścia pracownika.

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych

Podobną procedurę stosujesz przy powiadamianiu o zmianie kasy chorych pracownika. W tym przypadku masz 8 dni od daty rozwiązania stosunku pracy na złożenie dokumentu"Masowe Zgłoszenie Pracodawcy", tym razem ze wskazaniem kodu rozwiązania umowy.

Dokumenty dla pracowników

Wydasz pracownikowi świadectwo pracy, które powinno zawierać następujące informacje:

  • rodzaj stosunku pracy (HPP, EPC, LTC),
  • czas trwania zatrudnienia,
  • przepracowany czas,
  • rodzaj wykonywanych czynności,
  • kwalifikacje uzyskane przez pracownika,
  • informacje o potrąceniach z wynagrodzenia.

Należy również wydać pracownikowi zaświadczenie o zarobkach podlegających opodatkowaniu oraz arkusz ewidencji emerytalnej w dniu rozwiązania umowy. Oficjalny formularz można znaleźć na stronie CSSA.

Bezproblemowe rozliczanie listy płac

Poruszanie się w gąszczu przepisów podatkowych nie jest łatwe. Oszczędź sobie stresu i pozostaw księgowość płac ową profesjonalistom. Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza, aby omówić szczegóły.


Dane do kontaktu

Napisz do nas, a my
odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i stosuje się do niej zasady Google polityki prywatnościwarunków korzystania z usługi

Wiadomości z naszego bloga