Co przyniesie nowa ustawa o rachunkowości? Przegląd 5 kluczowych zmian

Obecne zasady rachunkowości opierają się na przepisach wprowadzonych w 1991 roku. Chociaż wprowadzono szereg poprawek do samej ustawy i powiązanych dekretów wykonawczych, często nie są one już wystarczające dla obecnej rzeczywistości gospodarczej. Państwo jest tego świadome i dlatego przygotowuje zupełnie nową ustawę o rachunkowości. Dowiedz się, kiedy ma ona wejść w życie i jakie zmiany zawiera.

Najważniejsze zmiany w nowej ustawie o rachunkowości

Długo wyczekiwany projekt nowej ustawy o rachunkowości pojawił się w bazie nadchodzących aktów prawnych VeKLEP 16 stycznia 2024 roku. Jakie najważniejsze zmiany zawiera?

Nacisk na sprawozdania finansowe

Nowa rachunkowość powinna bardziej skupić się na tym, jakich informacji dostarcza użytkownikom. W związku z tym prawo nie będzie kładło tak dużego nacisku na samą rachunkowość, ale zamiast tego na prawdziwy i rzetelny obraz sprawozdań finansowych.


Mniej jednostek księgowych

Nowe przepisy zmniejszą liczbę jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten nie powinien obecnie dotyczyć jednostek organizacyjnych podmiotów zagranicznych lub osób fizycznych. Będą one jednak nadal zobowiązane do prowadzenia ewidencji na potrzeby obliczania zobowiązań podatkowych.


Uwzględnienie międzynarodowych standardów rachunkowości

Nowa ustawa wprowadzi do prowadzenia ksią g rachunkowych zasady, które dotychczas obowiązywały jedynie podmioty rozliczające się zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. Przykładem może być uznanie składnika aktywów nabytego w ramach leasingu finansowego za składnik aktywów będący własnością jednostki.


Obowiązkowy audyt dla mniejszej liczby spółek

Znacząco wzrosną limity obowiązkowego badania sprawozdań finansowych, nawet trzykrotnie w stosunku do obecnych (z wyjątkiem liczby pracowników). Audytowi podlegać będą teraz tylko podmioty spełniające 2 z 3 kryteriów:

  • obrót powyżej 240 mln CZK,
  • wartość aktywów powyżej 120 mln CZK,
  • i/lub więcej niż 50 pracowników.

WSKAZÓWKA: Aktualne limity i zasady dotyczące badań ustawowych można znaleźć w artykule dotyczącym kategoryzacji podmiotów.


Księgowość w walucie obcej

Dzięki nowej ustawie podmioty prowadzące rachunkowość będą mogły pod pewnymi warunkami prowadzić swoje księgi rachunkowe w wybranej walucie obcej, tzw. walucie funkcjonalnej (dolar amerykański, euro lub funt brytyjski).


Kiedy zobaczymy nową ustawę?

Jest to wciąż projekt ustawy, więc jej kształt może ulec istotnym zmianom w trakcie procesu legislacyjnego. Ponadto, brak jest rozporządzeń wykonawczych - do projektu załączono jedynie krótki opis podstawowych zasad tych rozporządzeń. Ich finalizacja, a następnie publikacja powinna nastąpić w ciągu tego roku.

Nowa ustawa o rachunkowości ma wejść w życie 1 stycznia 2025 roku, ale spodziewamy się, że termin ten zostanie przesunięty na 1 stycznia 2026 roku. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.


Powierz księgowość ekspertom

Przepisy księgowe i podatkowe często się zmieniają. Nie bądź zdany na siebie i skonsultuj się z ekspertami. Uważnie monitorujemy wszystkie zmiany i jesteśmy do Twojej dyspozycji, niezależnie od tego, czy szukasz partnera księgowego, czy konsultacji.

Dane do kontaktu

Napisz do nas, a my
odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i stosuje się do niej zasady Google polityki prywatnościwarunków korzystania z usługi

Wiadomości z naszego bloga